Bestil tid

Træffes alle dage mellem kl. 8 og 20.

Vær opmærksom på at vi ikke besvarer telefonen, når vi behandler.
Indtal i så fald gerne en besked eller send en sms, og vi vil kontakte dig senere.

Mobil: 2144 9468 Steen Westergaard Hansen (Massage og Zoneterapi)
Mobil: 2728 5946 Julie Kjær Schmidt (Massage, Zoneterapi og Akupunktur)
Telefon: 3254 7815 Klinikken

Du kan skrive til klinikken her fra hjemmesiden: Send e-mail.

Booking af tider online:bestil tid logo til timecenter.com

Akut behandling

Har du brug for akut behandling samme dag så send en SMS for at høre om ledige tider. Der kan være ledige tider, selvom vores onlinekalender ser fyldt ud. Du kan også blive skrevet op på en venteliste. I så fald kontakter vi dig, hvis der kommer et afbud.

Afbestillingsregler

Ændring og afbestilling af tider i vores onlinebooking skal ske senest
1 døgn før den aftalte tid.

Afbestilling/ændring samme dag kan ske frem til 5 timer før den aftalte tid uden beregning.  Dette gøres via telefon eller SMS til den behandler som du har booket tid hos (Steen 21449468, Julie 27285946).

Ved for sen afbestilling eller udeblivelse afkræves fuld betaling.

Datahåndtering (EU’s persondataforordning/GDPR)

Som Registreret Alternativ Behandler er vi forpligtet til at lave journal på vores klienter.

Formålet med journalen er at udføre en god faglig behandling af klienten og dokumentere behandlingen.

Følgende oplysninger om klienten skrives i journalen:
Personoplysninger – Navn, dato for behandling, behandlingens art.
Følsomme personoplysninger – Relevante oplysninger fra klienten om symptomer der ønskes behandlet (helbredsoplysninger), vores egne relevante observationer, bevillinger fra Sundhedsforsikring.
Fortrolige personoplysninger – Cpr. Nr. ved indberetning til ’danmark’.

Ved onlinebooking www.timecenter.dk/dengladezone opbevares følgende oplysninger af Timecenter:
Personoplysninger – Navn, telefonnummer, e-mail, dato for behandlinger, password.
Følsomme personoplysninger – Klienten kan valgfrit beskrive hvilke symptomer der ønskes behandlet (helbredsoplysninger).
Vi har en databehandleraftale med Timecenter i forbindelse med opbevaring af disse oplysninger. Læs mere om Timecenters brugervilkår og databeskyttelse under ‘Brugerbetingelser’ på www.timecenter.dk/dengladezone.
Du kan ved oprettelse af profil i vores onlinebooking vælge at tilmelde/framelde dig muligheden for at modtage nyhedsbrev fra os. Du kan altid vælge at framelde dig igen på et senere tidspunkt. Vi sender maksimalt nyhedsbrev ud 6 gange årligt.

Vi behandler klientens oplysninger fortroligt, og vi har tavshedspligt. Vi videregiver eller sælger ikke oplysninger til andre.

Vi fremviser vores journal til klienten på dennes foranledning og sletter data, hvis klienten forlanger dette. Dette gælder også oplysninger og brugerprofil på vores onlinebooking.

Mistes data oplyses dette til klienten senest 72 timer efter, at dette er konstateret.

Vi vidergiver følsomme personoplysninger til klienten mundtligt eller via SSL sikret e-mail (krypteret mail). Vi kommunikerer aldring personoplysninger via vores facebook profil.

Vi videregiver på klientens opfordring vores journaloplysninger til anden behandler.

Opbevaring af data:
Journaler skrives i hånden og opbevares aflåst.
Bevillinger fra Sundhedsforsikringer opbevares i fysisk form sammen med journalen og i elektronisk form på egen password-sikret PC.
Oplysninger på vores onlinebooking håndteres af Timecenter.
Alle data slettes 3 år efter sidste behandling.

Samtykke ved første behandling:
Har du ikke bestilt tid via vores onlinebooking, bedes du ved første behandling underskrive en samtykkeerklæring, så vi sikrer os, at du er informeret om vores datahåndtering.
Har du bestilt tid via vores onlinebooking, giver du os samtidig dit samtykke til vores regler for datahåndtering.
Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage af klienten.

Tilskud fra ‘danmark’:
Vær opmærksom på at tilskud fra ‘danmark’ til zoneterapi og/eller akupunktur er betinget af, at klienten har fået stillet en lægelig diagnose på en sygdom eller en lidelse inden for de sidste 12 måneder og/eller modtager receptpligtig medicin herfor.

Bevillinger fra sundhedsforsikringer:
Husk at medbringe en kopi af din bevilling fra dit forsikringsselskab på skrift til os. Alternativt kan du også sende den på mail til os ved første behandling.

Cookies:
Vi benytter ikke cookies på denne hjemmeside.