Bestil tid

Træffes alle dage mellem kl. 8 og 21.

Vær opmærksom på at jeg ikke besvarer telefonen, når jeg behandler.
Indtal i så fald gerne en besked eller send en sms, og jeg vil kontakte dig senere.

Mobil: 2144 9468 Steen Westergaard Hansen
Telefon: 3254 7815 Klinikken

Du kan skrive til klinikken her fra hjemmesiden: Send e-mail.

Booking af tider online:bestil tid logo til timecenter.com

Akut behandling

Har du brug for akut behandling samme dag så send en SMS for at høre om ledige tider. Der kan være ledige tider, selvom onlinekalender ser fyldt ud. Du kan også blive skrevet op på en venteliste. I så fald kontakter jeg dig, hvis der kommer et afbud.

Afbestillingsregler

Ændring og afbestilling af tider i min onlinebooking skal ske senest
1 døgn før den aftalte tid.

Afbestilling/ændring samme dag kan ske frem til 9 timer før den aftalte tid uden beregning.  Dette gøres via telefon eller SMS til 21449468.

Ved for sen afbestilling eller udeblivelse afkræves fuld betaling.

Datahåndtering (EU’s persondataforordning/GDPR)

Som Registreret Alternativ Behandler er jeg forpligtet til at lave journal på mine klienter.

Formålet med journalen er at udføre en god faglig behandling af klienten og dokumentere behandlingen.

Følgende oplysninger om klienten skrives i journalen:
Personoplysninger – Navn, dato for behandling, behandlingens art.
Følsomme personoplysninger – Relevante oplysninger fra klienten om symptomer der ønskes behandlet (helbredsoplysninger), mine egne relevante observationer, bevillinger fra Sundhedsforsikring.
Fortrolige personoplysninger – Cpr. Nr. ved indberetning til ’danmark’.

Ved onlinebooking www.timecenter.dk/dengladezone opbevares følgende oplysninger af Timecenter:
Personoplysninger – Navn, telefonnummer, e-mail, dato for behandlinger, password.
Følsomme personoplysninger – Klienten kan valgfrit beskrive hvilke symptomer der ønskes behandlet (helbredsoplysninger).
Jeg har en databehandleraftale med Timecenter i forbindelse med opbevaring af disse oplysninger. Læs mere om Timecenters brugervilkår og databeskyttelse under ‘Brugerbetingelser’ på www.timecenter.dk/dengladezone.
Du kan ved oprettelse af profil i min onlinebooking vælge at tilmelde/framelde dig muligheden for at modtage nyhedsbrev fra mig. Du kan altid vælge at framelde dig igen på et senere tidspunkt. Jeg sender maksimalt nyhedsbrev ud 6 gange årligt.

Jeg behandler klientens oplysninger fortroligt, og jeg har tavshedspligt. Jeg videregiver eller sælger ikke oplysninger til andre.

Jeg fremviser min journal til klienten på dennes foranledning og sletter data, hvis klienten forlanger dette. Dette gælder også oplysninger og brugerprofil på min onlinebooking.

Mistes data oplyses dette til klienten senest 72 timer efter, at dette er konstateret.

Jeg vidergiver følsomme personoplysninger til klienten mundtligt eller via SSL sikret e-mail (krypteret mail). Jeg kommunikerer aldring personoplysninger via min facebook profil.

Jeg videregiver på klientens opfordring mine journaloplysninger til anden behandler.

Opbevaring af data:
Journaler skrives i hånden og opbevares aflåst.
Bevillinger fra Sundhedsforsikringer opbevares i fysisk form sammen med journalen og i elektronisk form på egen password-sikret PC.
Oplysninger på min onlinebooking håndteres af Timecenter.
Alle data slettes 3 år efter sidste behandling.

Samtykke ved første behandling:
Har du ikke bestilt tid via vores onlinebooking, bedes du ved første behandling underskrive en samtykkeerklæring, så jeg sikrer mig, at du er informeret om min datahåndtering.
Har du bestilt tid via min onlinebooking, giver du mig samtidig dit samtykke til mine regler for datahåndtering.
Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage af klienten.

Tilskud fra ‘danmark’:
Vær opmærksom på at tilskud fra ‘danmark’ til zoneterapi er betinget af, at klienten har fået stillet en lægelig diagnose på en sygdom eller en lidelse inden for de sidste 12 måneder og/eller modtager receptpligtig medicin herfor.

Bevillinger fra sundhedsforsikringer:
Husk at medbringe en kopi af din bevilling fra dit forsikringsselskab på skrift til mig. Alternativt kan du også sende den på mail til mig ved første behandling.

Cookies:
Jeg benytter ikke cookies på denne hjemmeside.